ÜDVÖZLÖM AZ ADR-KELET HONLAPON!

KOVÁCS-BODOR ANIKÓ - ADR veszélyes árú szállítási biztonsági tanácsadó

    

Segíthetek?
 • Bizonytalan cégére vonatkozó előírásokkal és szabályokkal?
 • Az ADR előírásai vonatkoznak-e az én cégemre?
 • A törvény előírja-e, hogy a cégemnél alkalmazzak ADR tanácsadót?
 • A mentességi szabályokat hogyan és mikor érvényesíthetem a cégem esetében?
 • Azoknak a munkatársaknak, akik veszélyesnek minősített árukkal kerülnek kapcsolatba, milyen oktatásokon kötelező részt venniük?
 • A szállított veszélyes hulladékokat/árukat milyen módon sorolhatjuk be?
 • A csomagolás és a szállító gépjármű esetén milyen szabályokat kell figyelembe vennünk?
 • Hogyan használhatóak szabályszerűen a kötelező jelölések és milyen okmányokat szükséges beszerezni?
 • Veszélyes áru szállítás esetén, milyen felszereléseket kötelező és szükségszerű a szállítójárművön tartani?
 • Melyik az az illetékes szerv, aki jogosult ezeknek a szabályoknak a betartását ellenőrizni?
Szolgáltatások

Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadás

A 25/2014. (IV.30) NFM rendelet  valamint az  ADR  1.8.3. fejezete alapján minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut vasúton /közúton fuvaroz, szállít vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez, egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie, aki azért felelős, hogy segítse megelőzni, hogy e tevékenységek veszélyeztessék az embereket, az anyagi javakat vagy a környezetet.

Az ADR biztonsági tanácsadó alkalmazását ill. a kijelölést érintő változást a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz a 25/2014. (IV.30) NFM rendelet  alapján 15 napon belül be kell jelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a kijelölésnek ill. a kijelölést érintő változásnak a tanácsadó általi elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

Biztonsági tanácsadó kinevezésével kapcsolatos tanácsadás

Segítségnyújtás azzal kapcsolatban, hogy az adott vállalkozásnak kötelező-e a hatályos jogszabályok alapján veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kineveznie.

Ezzel kapcsolatban előzetes felmérés alapján írásos szakvélemény készítése.

ADR Biztonsági Tanácsadó

 • gondoskodik arról, hogy a vállalkozásnál olyan veszélyes áru szállítási rendszer legyen felépítve amely a feladatokat, eljárásokat és a felelősségeket egyaránt tartalmazza,
 • a vállalkozás szállításban érintett alkalmazottait részvételüknek megfelelő képzésben részesíti: általános, osztályspecifikus és szerepkörönkénti
 • figyelemmel kíséri a jogszabályok, előírások betartását,
 • rendszeres ellenőrzési eljárásokat foganatosít,
 • tanácsot ad a vállalkozásnak szállítóeszközök, járművek, csomagolások beszerzésénél,
 • részt vesz a kapcsolódó alvállalkozók, illetve harmadik fél kiválasztásában, megfogalmazza a követelményeket,
 • kivizsgálja a veszélyes áruhoz tartozó baleseteket, ezekről jelentést készít,
 • éves jelentést készít a vállalkozás vezetőjének a társaság veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységéről (megőrzési idő 5 év) ,
 • Katasztrófavédelmi  ellenőrzésre felkészítést tart

Veszélyes áru szállításban résztvevők kötelező képzése- ADR 1.3 Fejezete szerint

A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük. A képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk. Az olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellet látható el.

A képzést csak érvényes bizonyítvánnyal rendelkező veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó tarthatja aki szerepel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tanácsadói névjegyzékében.

Azon vállalkozásoknak, akiknek nem kötelező biztonsági tanácsadót kinevezni – viszont a fenti képzés meglétében érintettek- önálló megbízással is vállalom az 1.3 fejezet szerinti képzések megtartását, továbbá a jogszabályoknak megfelelő formátumú dokumentálását.

Az 1.3 Fejezet szerinti képzés jellege:

 • Általános tájékoztató oktatás – a személyzetnek meg kell ismernie a veszélyes áruk fuvarozására/szállítására vonatkozó általános előírásokat
 • Munkakörre (feladatra) szakosított oktatás- az érintetteket feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira.
 • Biztonsági képzés- a személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatokról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor,be- vagy kirakásakor bekövetkező balesetek esetén mekkora a sérülés veszélye, ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

Az oktatásra vonatkozó iratokat a munkáltatónak meg kell őriznie és kérés esetén a munkavállaló vagy az illetékes hatóság számára hozzáférhetővé kell tenni.

Érintett személyek lehetnek:

 • szállítási ügyintézők
 • feladási adminisztrátorok
 • fuvarszervezők
 • be- és kirakodást végzők
 • árukezelők
 • csomagolók
 • töltők
 • járművezetők
 • járműszemélyzet
 • jármű üzemben tartók
 • tartálykocsi üzemben tartók
 • tankkonténerek vagy mobil tartány üzemben tartók
 • vasúti infrastruktúra üzemeltetője

ADR szerinti csomagolások, jelölések használatával kapcsolatos tanácsadás

Minősített csomagolóeszközök beszerzésében segítségnyújtás. Valamint a csomagolóeszközök jelöléséhez szükséges bárcák/jelek beszerzésében történő segítségnyújtás.

Veszélyes áruk ( anyagok/keverékek) ADR szerinti besorolása

MAGAMRÓL


Több, mint 20 éve dolgozom veszélyes áruk gyártásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásnál, beszerzés és logisztika területen, így kerültem kapcsolatba a veszélyes áru szállítással.
Jelenleg is tanácsadója vagyok több fuvarozónak, vegyipari gyártónak.
A veszélyes áru szállításban, gyártásban és a raktározás-logisztika területen szerzett tapasztalataim összekapcsolódása hasznos lehet sok vállalkozás számára.

Munkámat magas szakmai színvonal, megbízhatóság és rugalmasság hármas elv mentén végzem.

Szakmai tapasztalataim:

 • 1997-2018 vegyipari gyártó üzem
 • 2002-ben ADR ügyintéző ill. ADR veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói szakképesítést szereztem
 • 2002-ben csatlakoztam a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületéhez
 • 2012-ben Veszélyes Ipari Védelmi Ügyintézői szakképesítést szereztem (SEVESO)

ADR veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó bizonyítványom a következő osztályokra érvényes:

 • 2 osztály: gázok
 • 3 osztály: gyúlékony folyékony anyagok
 • 4.1 osztály: gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és szilárd érzéketlenített robbanóanyagok
 • 4.2 osztály: öngyulladásra hajlamos anyagok
 • 4.3 osztály: vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
 • 5.1 osztály: gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
 • 5.2 osztály: szerves peroxidok
 • 6.1 osztály: mérgező anyagok
 • 6.2 osztály: fertőző anyagok
 • 8 osztály: maró anyagok
 • 9 osztály: különféle veszélyes anyagok és tárgyak

Kelet-Magyarország egész területén vállalom veszélyes áru szállítással foglalkozó vagy tevékenységben résztvevő (csomagoló/feladó) vállalkozásoknál a biztonsági tanácsadói feladatok ellátását, ADR oktatások, ellenőrzések megtartását.

Kapcsolat


Kovács-Bodor Anikó

ADR biztonsági tanácsadó

e-mail: adrkelet@gmail.com

telefon: +36-30/9-289-949